form drukowych

Encyklopedia PWN

apla
[gr.],
poligr. w procesie reprodukcji oryginałów (np. fotografii, rysunków) płaszczyzna (na oryginale, diapozytywie, formie drukowej, odbitce) o jednolitej barwie (tj. bez punktów rastrowych), czarna lub kolorowa.
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
technika drukowania z formy drukowej, w której elementy drukujące i niedrukujące są położone w tej samej płaszczyźnie;
poligr. metoda drukowania płaskiego, rodzaj litografii;
klisza
[fr.],
fot.:
klisza
[fr.],
poligr. forma drukowa z metalu lub tworzywa sztucznego z wypukłymi elementami drukującymi, wytworzonymi metodami chemigrafii lub grawerowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia