foremnym

Encyklopedia PWN

mat. wielościan, w którym wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi oraz wszystkie kąty wielościenne są równe;
mat. bryła będąca jednym z 5 wielościanów foremnych;
mat. bryła będąca jednym z 5 wielościanów foremnych;
mat. bryła będąca jednym z pięciu wielościanów foremnych (wielościan);
mat. bryła będąca sumą skończonej liczby czworościanów, sklejonych tak, by ich łączne wnętrze (wnętrze zbioru) było w jednym kawałku (spójne) oraz aby w jednym kawałku było wnętrze jej części wspólnej z odpowiednio małą kulą o środku w dowolnym z wierzchołków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia