flokulantami

Encyklopedia PWN

flokulacja
[łac.],
proces łączenia się stałych cząstek układu zdyspergowanego w większe zespoły, zachodzący w ośrodku ciekłym pod wpływem dodatku związków wielkocząsteczkowych, zw. flokulantami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia