ferromagnetyzmu

Encyklopedia PWN

ferromagnetyzm
[łac. ferrum ‘żelazo’, magneticus ‘magnetyczny’],
zespół zjawisk związanych z równoległym uporządkowaniem momentów magnet. atomów lub jonów.
Heisenberg
[hạiznbrk]
Werner Karl Wymowa, ur. 5 XII 1901, Würzburg, zm. 1 II 1976, Monachium,
niemiecki fizyk teoretyk.
Bloch
[blok]
Felix Wymowa, ur. 23 X 1905, Zurych, zm. 10 IX 1983, tamże,
fizyk amerykański, pochodzenia szwajcarskiego;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm nieskompensowany,
zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów magnetycznych atomów lub jonów;
Frenkel Jakow I., ur. 29 I 1894, Rostów n. Donem, zm. 23 I 1952, Leningrad (ob. Petersburg),
ros. fizyk teoretyk;
magnetyzm
[gr.],
fiz. dział fizyki materii skondensowanej zajmujący się właściwościami magnetyków oraz termin stosowany na określenie właściwości magnetyków przejawiającej się w oddziaływaniu tych ciał między sobą oraz z zewnętrznym polem magnetycznym lub prądem elektrycznym.
spin
[ang.],
fiz. wewnętrzny moment pędu mikrocząstki (cząstki elementarnej, jądra atomowego) mierzony w jej układzie spoczynkowym;
Szczeniowski Szczepan Eugeniusz, ur. 26 XII 1898, Warszawa, zm. 18 II 1979, tamże,
fizyk;
Wonsowski Siergiej W., ur. 2 IX 1910, Taszkent, zm. 11 VIII 1998,
fizyk rosyjski;
Curie temperatura, punkt Curie,
temperatura, powyżej której zanikają właściwości ferromagnetyczne (tzw. ferromagnetyczna temperatura Curie) lub ferroelektryczne (tzw. ferroelektryczna temperatura Curie) substancji;
fiz. zjawisko powstawania w materiale namagnesowania skierowanego przeciwnie do przyłożonego z zewnątrz pola magnetycznego;
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
proces indukowania polem magnet. namagnesowania w magnetykach;
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
magnetyki
[gr.],
materiały, które mogą zostać namagnesowane w polu magnetycznym;
Pauling
[pọ:lıŋ]
Linus Carl Wymowa, ur. 28 II 1901, Portland (stan Oregon), zm. 19 VIII 1994, Bly Sur (stan Kalifornia),
fizykochemik amerykański.
fiz. siły występujące w oddziaływaniach wzajemnych 2 układów złożonych z jednakowych cząstek;

Słownik języka polskiego PWN

ferromagnetyzm «zespół zjawisk magnetycznych zachodzących w ferromagnetykach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia