fenolanami

Encyklopedia PWN

związki org. o wzorze ogólnym C6H5OM (M — metal jednowartościowy), pochodne fenolu;
związki organiczne, mono-, di- i polihydroksylowe pochodne benzenu oraz alkilobenzenów, których cząsteczki zawierają grupy hydroksylowe (–OH) związane z atomem węgla pierścienia benzenowego;
Kolbego synteza, reakcja Kolbego i Schmitta,
reakcja fenolanów z ditlenkiem węgla, prowadząca do powstania aromatycznych hydroksykwasów;
tiolany, dawniej merkaptydy,
związki org. o ogólnym wzorze RSMe (R — grupa alkilowa lub arylowa, Me — metal), siarkowe odpowiedniki alkoholanów lub fenolanów (pochodne tioli).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia