enharmoniczną

Encyklopedia PWN

modulacja
[łac.],
muz. proces harmoniczny (harmonia, muz.) polegający na przejściu w toku utworu z jednej tonacji do innej, możliwy w systemie dur-moll dzięki wieloznaczności akordów (tzn. różnej ich funkcji, np. toniki, dominanty i subdominanty) i związków między nimi;
dźwiękowy system, system interwałowy,
system podziału oktawy na najmniejsze interwały, wynikający ze stosowania w praktyce określonych skal muzycznych (skala).
enharmonia
[gr. enarmónios ‘zgadzający się’, ‘zestrojony’],
muz. różne nazwy i postacie zapisu dźwięku o tej samej wysokości, możliwe w systemie równomiernie temperowanym (dźwiękowy system);
tetrachord
[gr.],
muz. grupa 4 różnych pod względem wysokości dźwięków uszeregowanych w obrębie kwarty;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia