elektronicznymi

Encyklopedia PWN

Zielonogorsk, Zielenogorsk, Krasnojarsk-45,
m. w azjat. części Rosji (Kraj Krasnojarski), na l. brzegu rz. Kan (prawy dopływ Jeniseju);
Zielonograd, Zielenogrạd,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, 50 km na północny zachód od Moskwy, nad Schodnią (lewy dopływ Moskwy);
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
Zuse
[cụ:zə]
Konrad Wymowa, ur. 22 VI 1910, Berlin-Wilmersdorf, zm. 18 XII 1995, Hünfeld,
niem. inżynier i konstruktor;
związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia