ekologiczna konkurencja międzygatunkowa

Encyklopedia PWN

forma współżycia organizmów o podobnych wymaganiach środowiskowych, polegająca na rywalizacji o zasoby środowiska między osobnikami należącymi do jednego gatunku (ekologiczna konkurencja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (ekologiczna konkurencja międzygatunkowa) lub ich zgrupowań (ekologiczna konkurencja międzyzespołowa).
zgrupowania gatunków mające wewnętrzne mechanizmy regulacyjne;
dysoperacja
[łac.],
przeciwdziałanie,
ekol. typ związku międzygatunkowego (koakcji), w którym partnerzy ponoszą straty w wyniku eliminowania osobników lub ograniczania ich możliwości życiowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia