dymiący

Encyklopedia PWN

układ koloidalny (koloid), w którym fazą ciągłą (rozpraszającą) jest gaz, a fazą rozproszoną ciało stałe;
w dawnej Polsce określenie domu mieszkalnego lub pojedynczego gospodarstwa, stanowiących jednostkę podstawy opodatkowania (stąd podymne).
dym maskujący, dym zasłaniający,
dym bojowy stosowany w celu osłaniania obiektów, stanowisk lub działania wojsk przed obserwacją nieprzyjaciela;
dym sygnalizujący, dym sygnalizacyjny,
dym bojowy służący do sygnalizacji w świetle dziennym;
rodzaj aerozolu, mieszanina powietrza z gazowymi, ciekłymi i stałymi produktami niepełnego spalania drewna, gł. drzew liściastych;
wydzielanie się z rury wydechowej samochodu spalin o zmniejszonej przezroczystości, spowodowanej zawartością cząstek sadzy lub wody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia