drugiego rodzaju

Encyklopedia PWN

elektroda (półogniwo) zbud. z płytki metal. pokrytej trudno rozpuszczalną solą tego metalu, zanurzonej w roztworze zawierającym aniony wspólne z anionem tej soli;
Księga Rodzaju, gr. Genesis,
początkowa księga Pięcioksięgu;
elektroda (półogniwo) zbud. z płytki metal. pokrytej warstewką trudno rozpuszczalnej soli tego metalu oraz solą innego metalu (o anionie takim jak anion pierwszej soli), zanurzonej w roztworze zawierającym kationy drugiej soli.
drugi obieg wydawniczy, obieg niezależny,
określenie używane w publicystyce od ok. 1980, oznaczające produkcję i społ. obieg nie cenzurowanych publikacji, druków akcydensowych, materiałów ikonograficznych, audiowizualnych, o charakterze publicyst., społ., polit., hist., lit. itp., wyd. w Polsce 1976–90.
mat. pojęcie z zakresu analizy matematycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia