drogi swobodnej

Encyklopedia PWN

droga, którą przebywa cząstka pomiędzy 2 kolejnymi zderzeniami;
film drogi, road movie,
nurt we współcz. kinie amerykańskim
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia