drażniące

Encyklopedia PWN

związki chemiczne o dużej toksyczności, które użyte na polu walki mogą wywołać u ludzi zatrucia, śmierć lub mieć działanie obezwładniające;
CR, dibenzo(b,f)-1,4-oksazepina,
związek chemiczny zaliczany do bojowych środków trujących;
lakrymosternity
[łac. lacrima ‘łza’, sternuo ‘kicham’],
grupa bojowych środków trujących drażniących o działaniu łzawiącym (lakrymującym) i drażniącym górne drogi oddechowe (sternitywowym);
difenylochloroarsyna, (C6H5)2AsCl, nazwy kodowe: DA (USA, W. Brytania), Clark I (Niemcy),
związek arsenoorganiczny zaliczany do bojowych środków trujących;
difenylocyjanoarsyna, (C6H5)2AsCN, nazwy kodowe: DC (USA, W. Brytania), Clark II (Niemcy),
związek arsenoorganiczny zaliczany do bojowych środków trujących;
fizjol. dział fizjologii zajmujący się badaniem czynności komórek organizmu lub zespołów komórek na podstawie analizy ich aktywności bioelektr., czyli wytwarzanych przez nie potencjałów bioelektrycznych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia