dobowe

Encyklopedia PWN

dyssomnie
[gr.],
med. grupa zaburzeń snu, obejmująca pierwotne (tzn. niespowodowane innymi chorobami) nieprawidłowości mechanizmów zapadania w sen i jego podtrzymywania, naruszające jego ilość, jakość lub rytmiczność;
eksfoliacja
[łac. exfoliatio ‘pozbawienie liści’],
deskwamacja,
geol. proces wietrzenia fiz. polegający na łuszczeniu się powierzchniowej części skał, gł. w wyniku zmian temperatury;
ekwatoriał
[łac.],
teleskop o montażu paralaktycznym umożliwiającym poruszanie się w ślad za ruchem dobowym nieba.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
zespół połączonych ze sobą procesów i zjawisk elektrycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej;
Hall Jeffrey Connor, ur. 3 V 1945, Nowy Jork,
genetyk amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia