dipolowy moment magnetyczny

Encyklopedia PWN

wektorowa wielkość fiz. określająca oddziaływanie substancji lub mikrocząstki z polem magnetycznym;
termin używany często w znaczeniu dipolowy moment magnetyczny.
układ 2 blisko siebie położonych różnoimiennych ładunków (mas) magnetycznych;
wielkości charakteryzujące wewn. budowę jąder atomowych oraz oddziaływanie tych jąder z polem zewnętrznym.
wielkości charakteryzujące rozkład źródeł pola fizycznego;
indukcja magnetyczna, wektor indukcji magnetycznej, ,
podstawowa wielkość opisująca pole magnetyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia