dewaluacja

Encyklopedia PWN

dewaluacja
[łac.],
ekon. w systemie stałych kursów walutowych zmniejszenie oficjalnego kursu waluty krajowej dokonane przez rząd, często po konsultacjach międzynarodowych.
Bretton Woods system
[bretn uudz sı̣stəm] Wymowa,
międzynarodowy system walutowy stworzony na konferencji (1–22 VII 1944) walutowo-finansowej ONZ w Bretton Woods (USA);
nomisma
[gr. nómisma ‘moneta’],
złota moneta cesarstwa bizant. od IX w., waga ok. 4,4 g, kontynuująca tradycję solida, na Zachodzie zw. bezant;
Bjørnvig
[bjọ̈:rnwi]
Thorkild, ur. 2 II 1918, Århus, zm. 5 III 2004,
poeta duński;
potoczne określenie porozumienia zawartego na jesieni 1933 między Belgią, Francją, Holandią, Polską i Włochami, mającego na celu utrzymywanie systemu waluty złotej, obronę parytetu swoich walut w stosunku do złota i zapewnienie swobody międzynarodowego przepływów kapitału;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia