dedukcyjnych

Encyklopedia PWN

log. system zdań składający się z założeń oraz twierdzeń (zdań) pochodnych, które wywodzi się z tych założeń na podstawie wyraźnie sformułowanych, dedukcyjnych reguł wynikania logicznego.
asertywno-dedukcyjny system
[łac. assertio ‘uznanie’, deductio ‘wywód’, gr. sýstēma ‘zestawienie’],
system aksjomatyczny (aksjomatyczny system) w sensie pragmatycznym — a więc ze względu na pewną osobę;
metodol. system dedukcyjny (dedukcja), w którym za aksjomat przyjmuje się jakąś hipotezę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia