czynów

Encyklopedia PWN

filoz. świadomie i dobrowolnie podjęty akt zmierzający do wytworzenia lub przekształcenia jakiegoś stanu rzeczy;
prawo zachowanie się sprawcy o znamionach określonych w ustawie karnej;
w prawie cywilnym pojęcie techn. oznaczające samoistne źródło zobowiązania powstającego z wyrządzenia szkody, za którą ustawa czyni kogoś odpowiedzialnym (odpowiedzialność deliktowa);
nazwa używana na oznaczenie społecznie ujemnej treści przestępstwa decydującej o tym, że czyn zabroniony pod groźbą kary jest przestępstwem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia