czyn zabroniony
 
Encyklopedia PWN
czyn zabroniony,
prawo zachowanie się sprawcy o znamionach określonych w ustawie karnej;
cz.z. jest pojęciem prawa karnego mającym istotne znaczenie w strukturze przestępstwa i wykroczenia; występuje w dwojakim znaczeniu: jako określenie pewnej kategorii zachowań o znamionach charakteryzujących dany ogólny wzorzec cz.z. (np. zabójstwo, kradzież) i jako określenie konkretnego, indywidualnego zachowania odpowiadającego cechom tego wzorca (np. dokonanie zabójstwa przez sprawcę w określonym czasie i miejscu); pojęcie „czyn zabroniony” nie jest równoznaczne z pojęciem przestępstwa lub wykroczenia, np. gdy sprawca nie ponosi odpowiedzialności karnej, najczęściej z braku winy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia