czuciowe

Encyklopedia PWN

czuciowe ciałka, ciałka zmysłowe,
u kręgowców wielokomórkowe struktury odbierające różne rodzaje czucia, zbudowane z tkanki łącznej i wnikających do niej włókien nerwowych czuciowych;
fizjol. odbieranie informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu ludzkiego i zwierzęcego oraz przetwarzanie jej na wrażenia zmysłowe.
neuron
[gr. neúron ‘nerw’],
komórka nerwowa, neurocyt,
silnie wyspecjalizowana komórka pochodzenia ektodermalnego, będąca podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną tkanki nerwowej;
czaszkowe nerwy, nerwy mózgowe,
pary (prawy i lewy) nerwów wychodzące z odpowiednich części mózgu kręgowców;
część ośrodkowego układu nerwowego, położona w kanale kręgowym;
receptory
[łac.],
biol.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia