czerwony

Encyklopedia PWN

wzdręga, krasnopiórka, Scardinius erythrophthalmus,
ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych;
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
xungen wenxue
[chiń., ‘literatura poszukiwania korzeni’],
nurt współcz. literatury chiń. zapoczątkowany przez prozatorską grupę lit. xungen pai [‘grupa poszukiwania korzeni’], powstałą na konferencji pisarzy i krytyków XII 1984 w Hangzhou, działającą do 1988.
Yangshao kultura, kultura Jangszao,
archeol. kultura neolitu chiń. rozwijająca się od schyłku V do końca IV tysiąclecia p.n.e. na terenach prow. Henan, Shanxi i Shaanxi;
Yen Bai, dawniej Yenbay,
m. w północnym Wietnamie, nad Rz. Czerwoną;
YMCA Wymowa, skrót ang. Young Men’s Christian Association, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn,
chrześc. organizacja kult.-oświat., zał. 1844 w Londynie przez G. Williamsa (1821–1905), rozwinięta zwłaszcza w środowiskach protest. krajów anglosaskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia