YMCA
 
Encyklopedia PWN
YMCA Wymowa, skrót ang. Young Men’s Christian Association, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn,
chrześc. organizacja kult.-oświat., zał. 1844 w Londynie przez G. Williamsa (1821–1905), rozwinięta zwłaszcza w środowiskach protest. krajów anglosaskich;
jej celem jest edukacja młodzieży pracującej zawodowo w duchu braterstwa i przyjaźni; program edukacji kładzie nacisk na wszechstronny rozwój osobowości ludzkiej, co przedstawiono symbolicznie w godle organizacji (czerwony trójkąt, którego boki oznaczają ciało, rozum i ducha); YMCA prowadzi działalność klubową, kult. i sport. wśród młodzieży, organizuje też imprezy dla żołnierzy, więźniów i uchodźców; w Polsce zał. 1923, zlikwidowana 1949, reaktywowana 1990.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia