cyrkon

Encyklopedia PWN

stopy, których gł. składnikiem jest niob, a dodatkami stopowymi: wolfram, cyrkon, tantal, molibden, hafn, tytan, wanad, uran i in.;
Nowa Południowa Walia, New South Wales,
stan w południowo-wschodniej części Australii, nad O. Spokojnym;
stan w północno-zachodniej części USA, nad O. Spokojnym;
osadowa luźna skała okruchowa, składająca się z ziarn mineralnych średnicy 0,1–2,0 mm;
zwięzła osadowa skała okruchowa powstała wskutek scementowania ziarn piasku;
powłoki optyczne, cienkie warstwy optyczne,
fiz. cienkie warstwy różnych materiałów, którymi powleka się powierzchnie elementów opt. (np. płytek płasko-równoległych, soczewek czy pryzmatów) w celu modyfikacji opt., fiz. lub chem. właściwości tych powierzchni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia