cyrkon

Encyklopedia PWN

kryptomorficzne pierwiastki, pierwiastki endokryptne,
pierwiastki chem., które w skorupie ziemskiej nie tworzą własnych minerałów (lub tworzą je tylko wyjątkowo), lecz są ukryte w sieciach krystalicznych minerałów będących związkami innych pierwiastków;
less
[niem.],
loes, loess,
drobnoziarnista (pyłowa), luźna skała osadowa, zbudowana gł. z ziarn kwarcu (do ok. 80%) średnicy 0,01–0,06 mm;
stopy, których podstawowym składnikiem jest magnez;
stopy, których gł. składnikiem jest molibden, a dodatkami stopowymi — tytan (do 1,5%), cyrkon (do 0,3%), wolfram (25%), żelazo, ren i in.;
magmowa skała głębinowa składająca się gł. ze skaleni alkalicznych i plagioklazów, występujących w równorzędnych ilościach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia