cyrkon

Encyklopedia PWN

hafn, Hf, hafnium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 72;
ogniotrwałe materiały, ceramika ogniotrwała,
materiały ceramiczne odznaczające się ogniotrwałością zwykłą nie niższą niż 1500°C;
stopy, których gł. składnikiem jest tytan, a dodatkami stopowymi aluminium, mangan, molibden, cyna, wanad, cyrkon i in..
geol. podstawowe składniki okruchowych skał osadowych — okruchy minerałów i skał powstałych poza basenem sedymentacyjnym, w którym uformowała się skała okruchowa;
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia