ciepło atomowe

Encyklopedia PWN

ciepło molowe odniesione do 1 mola atomów;
iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
pojemność cieplna 1 mola substancji;liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy molowej; jednostką w układzie SI jest J/(mol·K);
Koppa i Neumanna reguła
[r. k. i noimana],
ciepło molowe związku chem. w stanie stałym jest równe sumie ciepeł atomowych pierwiastków wchodzących w skład jego cząsteczki;
urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
cynk, Zn, zincum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 30;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia