ciepło atomowe
 
Encyklopedia PWN
ciepło atomowe,
ciepło molowe odniesione do 1 mola atomów;
liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy atomowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia