ciągi poligonowe

Encyklopedia PWN

geod. ciąg punktów w terenie (utrwalonych znakami podziemnymi lub naziemnymi, np. kamiennymi tablicami czy słupami) w postaci wieloboku lub linii łamanej, o długości boków 50–500 m;
geod. konstrukcja geometryczna złożona z co najmniej 3 ciągów poligonowych;
poligonizacja
[łac. < gr.],
poligonometria,
geod. metoda wyznaczania współrzędnych punktów w terenie (punktów poligonowych), utrwalonych znakami podziemnymi i naziemnymi w przyjętym geodezyjnym układzie odniesienia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia