chemogeniczne

Encyklopedia PWN

złoża powstające głównie w wyniku procesów chemicznych, np. wytrącania związków chemicznych z roztworu wodnego (wody morskie, jeziornej);
skały osadowe powstające w wyniku procesów chemicznych, zwykle wytrącania substancji mineralnych z wody morskiej lub procesów chemicznych zapoczątkowanych przez rozkład skał podczas wietrzenia chemicznego;
wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.
autogeniczne składniki, składniki autigeniczne,
geol. składniki skał powstałe podczas procesu tworzenia się skał i we wczesnych etapach ich przeobrażeń;
gips
[gr.],
gipsyt, gipsowiec,
chemogeniczna skała osadowa złożona głównie z minerału gipsu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia