autogeniczne składniki
 
Encyklopedia PWN
autogeniczne składniki, składniki autigeniczne,
geol. składniki skał powstałe podczas procesu tworzenia się skał i we wczesnych etapach ich przeobrażeń;
składnikami autogenicznymi są np. minerały chemogenicznych skał osadowych oraz niektóre składniki spoiwa skał okruchowych powstające w czasie sedymentacji osadu lub jego diagenezy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia