chasydyzmem

Encyklopedia PWN

chasydyzm
[hebr. chasid ‘pobożny’],
nazwa 3 religijnych ruchów pietystycznych (pobożnościowych) w judaizmie, przeważnie o charakterze mistycznym.
Buber Martin, ur. 8 II 1878, Wiedeń, zm. 13 VI 1965, Jerozolima,
żydowski filozof, pedagog, jeden z twórców filozofii dialogu, badacz chasydyzmu.
Jakub Józef z Połonnego, data ur. nieznana, zm. 1782(?),
jeden z pierwszych teoretyków chasydyzmu;
Cejtlin Hilel, ur. 1871, Korma k. Borysowa (Białoruś), zm. 1942, Warszawa,
ojciec Arona, żydowski filozof i publicysta, tworzący w językach jidysz i hebrajskim;
chabadyzm, zw. też chabad,
judaistyczna doktryna rel., odłam chasydyzmu;
chasyd
[hebr.],
Żyd przestrzegający przepisów chasydyzmu; zwolennik chasydyzmu.
Dow Ber z Międzyrzecza, zw. Wielkim Magidem, ur. ok. 1704, Łukacz (Wołyń), zm. 1772,
jeden z najwybitniejszych cadyków chasydyzmu;
Lewi Izaak z Berdyczowa, Lewi Izaak Ben Meir, ur. 1740, Hoszaków (Galicja), zm. 1810, Berdyczów,
cadyk;
mitnagedim
[hebr., ‘przeciwnicy’, ‘oponenci’],
w judaizmie przedstawiciele ortodoksyjnych Żydów przeciwni ekspansywnie rozwijającemu się od poł. XVIII w. chasydyzmowi;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Alter Icchak Majer, ur. 1789, zm. 1866,
talmudysta i kabalista;
Aszkenazyjczycy
[hebr. Aszkenazim],
odłam społeczności żydowskiej zamieszkujący środkową, wschodnią i częściowo zachodnią Europę, związany z kulturą jidysz;
Baal Szem Tow, właśc. Israel Ben Eliezer, znany też pod akronimem Beszt, ur. ok. 1700, Okopy Świętej Trójcy k. Kamieńca Podolskiego, zm. 1760 lub 1761, Międzybuż,
plebejski mistyk żydowski, jeden z gł. twórców chasydyzmu;
bet midrasz
[hebr. bêṭ midrāš ‘dom nauki’],
w judaizmie miejsce, w którym ludzie mogą gromadzić się, by wysłuchać nauczania i wyjaśnień z dziedziny prawa żydowskiego (halacha);
cadyk
[hebr., ‘sprawiedliwy’]:
Dubnow Szymon, ur. 10 IX 1860, Mścisław (Białoruś), zm. 8 XII 1941, Ryga,
historyk żydowski;
Eliasz Ben Salomon Zalman, zw. Gaonem z Wilna, ur. 1720, Sielce k. Grodna, zm. 1797, Wilno(?),
jeden z najwybitniejszych uczonych żydowskich XVIII w., znawca Tory, Talmudu i kabały, które badał za pomocą własnej, oryginalnej metody;
Elimelech z Leżajska, ur. 1717, zm. 1787,
cadyk chasydzki, uważany za twórcę tzw. praktycznego cadykizmu;
Juda he-Chasid, ur. ok. 1150, zm. ok. 1217,
przywódca chasydyzmu aszkenazyjskiego (nadreńskiego);

Słownik języka polskiego PWN

chasydyzm «ruch religijny w judaizmie»
• chasyd • chasydzki
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia