chłopskie

Encyklopedia PWN

organizacja społ.-polit. reprezentująca kierunek lewicowy i radykalny ruchu lud., zał. XII 1919 przez księdza E. Okonia (prezes);
organizacja wych.-kult., zał. 1946;
całkowite lub częściowe usuwanie chłopów z uprawianej przez nich ziemi w celu powiększenia obszarów dominialnych;
konspiracyjna organizacja zbrojna ruchu ludowego;
partia lud. powstała 1926 z połączenia grupy J. Dąbskiego (secesja z PSL „Wyzwolenie”) ze Związkiem Chłopskim.
Ligi Chłopskie, portug. Ligas Camponesas,
organizacje społ.-polit. chłopów brazylijskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia