cechy

Encyklopedia PWN

właściwości jednostek wchodzących w skład zbiorowości statystycznej (populacja), ustalane w celu przeprowadzenia badania statystycznego tej zbiorowości;
mat. warunki konieczne i wystarczające na to, by 2 trójkąty były podobne: 1) gdy boki jednego są proporcjonalne do boków drugiego; 2) gdy 2 boki są proporcjonalne i kąt między nimi jest równy; 3) gdy 2 kąty są równe.
mat. kryteria pozwalające stwierdzać, czy dana liczba naturalna dzieli się przez inną liczbę naturalną;
mat. warunki konieczne i wystarczające na to, by 2 trójkąty były przystające: 1) odpowiednie boki są równe (bbb), 2) 2 boki są równe i kąt między nimi jest przystający (bkb); 3) 1 bok jest równy i kąty do niego przyległe są przystające (kbk).
zootechn. zespół cech zwierząt wyznaczony sposobem ich użytkowania.
genet. ujawnianie się cechy, odsetek chorych spośród wszystkich osób dziedziczących nieprawidłowy allel;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia