budowlane

Encyklopedia PWN

materiały stosowane zarówno do wykonania budowli, jak też do jej naprawy, remontu, modernizacji, przez wykorzystanie ich na stałe w obiekcie.
decyzja wojewody stwierdzająca posiadanie przez daną osobę kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji techn. w budownictwie.
układy prostych elementów konstrukcyjnych budowli (np. bloki, słupy, belki, płyty, ściany) przenoszące do podpór, fundamentów i podłoża gruntowego obciążenia od ciężaru własnego budowli oraz obciążenia wywołane użytkowaniem budowli (działania ludzi, maszyn i urządzeń, instalacji i procesów technologicznych) i oddziaływaniami klimatycznymi (wiatr, śnieg, deszcz, zmiany temperatury).
zespół przepisów regulujących prowadzenie prac projektowych i wykonawczych w budownictwie, warunki dopuszczenia do użytku obiektów budowlanych, wykonywanie nadzoru nad bezpieczeństwem budowy, użytkowania oraz utrzymania i rozbiórki tych obiektów, a także określających zasady działania administracji publicznej w tych dziedzinach.
zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia