roboty budowlane
 
Encyklopedia PWN
roboty budowlane,
zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
zgodnie z tym samym prawem — budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, nadbudowa oraz przebudowa, natomiast remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale nie stanowiących bieżącej konserwacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia