bocznej

Encyklopedia PWN

Boczne, Pasmo, Bokowọj chriebiẹt,
pasmo górskie w północnej części Wielkiego Kaukazu, w Rosji i niewielkim fragmentem w Azerbejdżanie;
zjawisko optyczne w atmosferze ziemskiej zaliczane do zjawisk halo.
linia boczna, linia naboczna,
anat. narząd zmysłowy wrażliwy na ruchy wody, informujący o kierunku i sile jej prądów;
mezoderma
[gr. mésos ‘środkowy’, dérma ‘skóra’],
mezoblast,
anat. środkowa warstwa komórek zarodka leżąca między ekto- i endodermą, trzeci listek zarodkowy u zwierząt trójwarstwowych;
mat. bryła ograniczona jedną z powłok zamkniętej powierzchni stożkowej oraz płaszczyzną nie przechodzącą przez jej wierzchołek S;
biochem. budowa chem. i przestrzenna białek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia