baryczne

Encyklopedia PWN

fale wywołane zmianami ciśnieniowymi atmosferycznych (przemieszczaniem się układów barycznych) nad powierzchnią akwenu.
baryczna tendencja, tendencja ciśnienia,
meteorol. wielkość i charakter zmian ciśnienia atmosferycznego w określonym miejscu na Ziemi i określonym przedziale czasu (w praktyce meteorologicznej na ogół w ciągu 3 h);
meteorol. sposób przedstawienia (na mapach topografii barycznej) rozkładu ciśnienia w atmosferze ziemskiej.
meteorol. przestrzenny rozkład ciśnienia atmosferycznego, związany z wyżem atmosferycznym lub niżem atmosferycznym.
meteorol. mapa (pogody lub klim.) przedstawiająca rozkład powierzchni izobarycznych w atmosferze ziemskiej.
meteorol. wyrażona w metrach różnica wysokości odpowiadająca zmianie ciśnienia atmosferycznego o 1 hPa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia