fale baryczne
 
Encyklopedia PWN
fale baryczne,
fale wywołane zmianami ciśnieniowymi atmosferycznych (przemieszczaniem się układów barycznych) nad powierzchnią akwenu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia