barwniki reaktywne

Encyklopedia PWN

barwniki mające zdolność do trwałego chem. wiązania się z barwionymi włóknami dzięki obecności w swych cząsteczkach reaktywnych grup (np. chlorotriazynowych, epoksydowych), które wiążą się z odpowiednimi grupami włókien;
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
barwniki o cząsteczkach zawierających 2 układy oksazynowe;
grupa barwników syntetycznych, których cząsteczki zawierają sześcioczłonowy nienasycony pierścień heterocykliczny, w którym heteroatomami są azot i tlen;
pochodne antrachinonu stanowiące, po barwnikach azowych, najważniejszą i najliczniejszą grupę barwników syntetycznych;
ftalocyjaniny, tetraazoporfiny,
grupa barwników syntetycznych, których cząsteczki mają budowę podobną do budowy porfiryny, występującej w chlorofilu i heminie (porfiryny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia