barwiarkach

Encyklopedia PWN

urządzenie do barwienia włókien lub wyrobów włókienniczych;
barwiarka, w której kąpiel farbiarska jest przetłaczana (cyrkuluje) przez warstwę farbowanego materiału (luźnych włókien, nawoju przędzy, tkaniny lub dzianiny).
barwiarka, w której zarówno kąpiel farbiarska, jak i pasma barwionych włókien znajdują się w ruchu;
barwiarka, w której przez nieruchomą kąpiel farbiarską wielokrotnie przewija się barwiony wyrób włókienniczy.
barwienie włókien, farbowanie włókien,
technol. zespół operacji, w wyniku których uzyskuje się zabarwienie włókna, tzw. wybarwienie, zgodne z założonymi parametrami kolorystycznymi i użytkowymi.
używana czasem nazwa → barwiarki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia