bankowy

Encyklopedia PWN

instytucja powołana na mocy ustawy z 14 XII 1994 (kilkakrotnie nowelizowanej), z siedzibą w Warszawie;
przedsiębiorstwo należące do osób fizycznych lub spółek (jawnych, komandytowych itp., lecz nie aukcyjnych), prowadzące operacje bankowe (banki), głównie pieniężne, zwłaszcza wekslowe.
ekon. wkłady pieniężne na rachunku bankowym;
pieniądz bankowy, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz żyrowy,
pieniądz zapisany na rachunkach bankowych, kreowany przez banki poprzez udzielanie kredytów;
weksel, na którym bank umieścił swój podpis, zobowiązując się do wykupienia go w terminie płatności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia