pieniądz bankowy
 
Encyklopedia PWN
pieniądz bankowy, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz żyrowy,
pieniądz zapisany na rachunkach bankowych, kreowany przez banki poprzez udzielanie kredytów;
ponieważ ekspansja kredytowa banków może przewyższać sumę ich kapitałów własnych oraz wkładów, banki posiadają zdolność kreacji pieniądza; zbyt duża ekspansja kredytowa działa inflacjogennie i zwiększa ryzyko kryzysu bankowego, stąd uprawnienia banku centralnego do kontrolowania ekspansji kredytowej banków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia