błonkową

Encyklopedia PWN

elektrody, których aktywną powierzchnię stanowi rtęć;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia