azot

Encyklopedia PWN

azot, N, nitrogenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7;
związki chemiczne azotu z tlenem;
cykliczna przemiana związków azotowych w biosferze umożliwiająca zachowanie równowagi azotowej między atmosferą a biosferą;
enzymatyczne wiązanie azotu atmosferycznego przez drobnoustroje współżyjące z roślinami;
proces enzymatycznego wiązania azotu atmosferycznego (N2) do postaci azotu organicznego prowadzony przez wolno żyjące w środowisku naturalnym mikroorganizmy, odznaczające się zdolnością do przyswajania N2 bez współudziału roślin wyższych (bakterioryza);
przyswajanie azotu polegające na aminacji (przeniesienie jonu ) glutaminianu katalizowanej przez enzym — syntetazę glutaminową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia