niesymbiotyczne wiązanie azotu
 
Encyklopedia PWN
niesymbiotyczne wiązanie azotu,
proces enzymatycznego wiązania azotu atmosferycznego (N2) do postaci azotu organicznego prowadzony przez wolno żyjące w środowisku naturalnym mikroorganizmy, odznaczające się zdolnością do przyswajania N2 bez współudziału roślin wyższych (bakterioryza);
zdolność tę wykazują m.in. liczne gatunki sinic (głównie z rodzajów AnabaenaNostoc) oraz wiele gatunków bakterii glebowych, zarówno tlenowych (np. z rodzaju Azotobacter), jak i beztlenowych (np. z rodzaju Clostridium); szacuje się, że tylko ok. 25% związanego biologicznie azotu powstaje w wyniku działalności mikroorganizmów wolno żyjących, natomiast pozostała — z działalności mikroorganizmów żyjących w symbiozie z roślinami motylkowatymi i innymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia