atomowy

Encyklopedia PWN

niekiedy używana nazwa → masy atomowej.
czas atomowy międzynarodowy, fr. Temps Atomique International (TAI),
czas ustalany przez Sekcję Czasu Międzynarodowego Biura Miar na podstawie porównań wielu wzorców jednostki czasu (zegary atomowe i in.) rozmieszczonych w różnych miejscach kuli ziemskiej;
liczba określająca wielkość atomu;
zegar, w którym wykorzystuje się zjawisko emisji lub absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (o określonej częstotliwości) przez atomy (cząsteczki);
tworząca się zaraz po wybuchu jądrowym naziemnym chmura (o charakterystycznym kształcie ogromnego grzyba) składająca się z bardzo drobnych pyłów i aerozoli promieniotwórczych, powstałych z odparowanych materiałów oraz materiałów wciągniętych przez bardzo silny prąd wstępujący.
nazwa pierwszego eksperymentalnego reaktora jądrowego uruchomionego 1942 przez E. Fermiego na uniwersytecie w Chicago.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia