Chicago

Encyklopedia PWN

Chicago
[szıkạ:gou] Wymowa,
m. w USA, w północno-wschodniej części stanu Illinois, przy ujściu rz.: Chicago i Calumet do jez. Michigan.
Chicago Bulls
[szıkạ:gou b.],
amerykański klub koszykówki zawodowej NBA;
Chicago Board of Trade
[szıkạ:gou bo:rd əw treıd]
(CBOT),
amerykańska najstarsza giełda kontraktów terminowych, założona 1848, z siedzibą w Chicago;
Chicago Board Options Exchange
[szıkạ:gou bo:rd opsznz ıksczẹındż]
(CBOE),
amerykańska giełda opcji, największa na świecie, założona 1973, z siedzibą w Chicago;
Chicago
[szıkạ:gou]
Judy, właśc. J. Cohen, ur. 20 VII 1939, Chicago,
artystka amer., tworząca instalacje i performance;
Chicago Mercantile Exchange
[szıkạ:gou mə̣:rkəntaıl ıksczẹındż],
amerykańska giełda instrumentów pochodnych, założona 1919, następczyni utworzonej 1874 Chicago Produce Exchange,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia