arystokratyczne

Encyklopedia PWN

republika
[łac. res publica ‘rzeczpospolita’, ‘sprawa, rzecz publiczna’],
forma państwa, przeciwstawna monarchii;
arystokracja
[gr. áristos ‘najlepszy’, kratós ‘władza’],
elitarna warstwa społeczna, zajmująca najwyższą pozycję w społeczeństwie, do której przynależność wynika ze szlachetnego urodzenia i jest dziedziczna (arystokracja rodowa);
średniow. tytuł feudalny, zwłaszcza niekoronowanych władców, a w epoce nowoż. i obecnie tytuł monarchów niektórych państw i członków rodziny panującego (k. krwi) oraz tytuł arystokratyczny, najwyższy w hierarchii.
Tocqueville
[tokwịl]
Charles Alexis de Wymowa, hrabia, ur. 29 VII 1805, Paryż, zm. 16 IV 1859, Cannes,
francuski historyk i polityk; jeden z klasyków współczesnego liberalizmu.
Perykles, Periklḗs, ur. ok. 490, Ateny, zm. 429 p.n.e., tamże,
polityk ateński.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia