artystyczne

Encyklopedia PWN

sztuka dekoracyjna, sztuka użytkowa,
termin stosowany współcześnie, określający twórczość artystyczną, głównie w dziedzinie rzemiosła i dekoracji wnętrz;
Śledziewska Anna, ur. 16 VII 1900, Sosnowiec, zm. 14 IX 1979, Warszawa,
artystka specjalizująca się w tkaninie artystycznej;
„Świt. Tygodnik naukowy, literacki i artystyczny”,
tygodnik, wyd. 1872 we Lwowie;
Tarent, Taranto,
miasto w południowo-wschodnich Włoszech, w regionie Apulia, nad Zatoką Tarencką (Morze Jońskie);
Tasso Torquato, ur. 11 III 1544, Sorrento, zm. 25 IV 1595, Rzym,
poeta włoski, autor poematu Jerozolima wyzwolona.
teatr
[gr. théatron ‘miejsce do oglądania’],
początkowo, w starożytnej Grecji, określenie widowni teatralnej, z czasem przeniesione na całą budowlę architektoniczną.
teatr alternatywny, teatr eksperymentalny, teatr awangardowy, teatr otwarty,
niekomercyjny ruch teatralny, niezależny od tradycyjnego, repertuarowego teatru publicznego;
rodzaj widowisk, w których zamiast aktorów występują lalki;
teatr radiowy w Polsce, zw. teatrem wyobraźni,
najstarszy cykl programowy emitowany przez Telewizję Polską.
Terlecki Marian, ur. 21 IX 1954, Gdańsk, zm. 8 I 2010, Nadarzyn,
publicysta, twórca i reżyser telewizyjny;
Théâtre du Soleil
[teạtr dü solẹj],
teatr w Paryżu, zał. 1964 przez A. Mnouchkine;
Tiffany
[tı̣fəni]
Louis Comfort Wymowa, ur. 18 II 1848, Nowy Jork, zm. 17 I 1933, tamże,
amer. projektant wnętrz i sztuki użytkowej (przede wszystkim szkła) oraz malarz;
Toeplitz Jerzy Bonawentura, ur. 24 XI 1909, Charków, zm. 24 VII 1995, Warszawa,
krytyk i historyk filmu; współtwórca szkolnictwa film. w Polsce i Australii;
Tomaszewski Roman, ur. 21 II 1921, Poznań, zm. 30 XII 1992, Warszawa,
poligraf, wydawca, bibliofil;
Tomkiewicz Władysław, ur. 4 IX 1899, Nowinka (Kowieńszczyzna), zm. 5 VIII 1982, Warszawa,
historyk, historyk sztuki;
Toporkow Wasilij O., ur. 16 III 1889, Petersburg, zm. 25 VIII 1970, Moskwa,
ros. aktor, reżyser i pedagog;
toreutyka
[gr. toreutḗs ‘rzeźbiarz’],
stosowane w odniesieniu do sztuki starożytnej ogólne określenie artystycznych metod obróbki metalu (brązu, srebra, złota), głównie przy zastosowaniu technik repusowania, puncowania, cyzelowania, grawerowania, granulacji, filigranu, inkrustacji, niellowania (niello), emaliowania (emalia);

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Kodeks Baltazara Behema, miniatura Ludwisarz
Podkowiński Władysław, Szał (Szał uniesień, Szał marzeń)
miasto w Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim.

Słownik języka polskiego PWN

rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia