artystyczne

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie o charakterze spółdzielczym, skupiające artystów plastyków i rzemieślników, działające 1913–26 w Krakowie;
Watteau
[watọ]
Jean-Antoine, ur. 10 X 1684, Valenciennes, zm. 18 VII 1721, Nogent-sur-Marne,
francuski malarz i rysownik.
Watykan wielokrotnie wypowiadał się na temat telewizji, podkreślając jej doniosłą rolę w zakresie upowszechniania informacji oraz krzewienia kultury. Zwracał jednak również uwagę na możliwość niewłaściwego wykorzystywania tego sugestywnego środka przekazu np. w zakresie dezinformacji i że — jak kiedyś powiedział kardynał Agostino Casaroli — nadużywa się jej, usprawiedliwiając to wolnością wyrazu artystycznego.
wyroby szklarskie wykonywane na terytorium Wenecji, głównie ze szkła sodowego;
Whiting
[uạıtıŋ]
John, ur. 15 XI 1917, Salisbury, zm. 16 VI 1963, Londyn,
angielski dramatopisarz i aktor;
Whitman
[uı̣tmən]
Walt Wymowa, ur. 31 V 1819, Long Island (stan Nowy Jork), zm. 26 III 1892, Camden (stan New Jersey),
amerykański poeta, dziennikarz i eseista; w powszechnej opinii uchodzi za twórcę nowoczesnej poezji amerykańskiej.
wideo-art, sztuka wideo,
forma twórczości artystycznej, wykorzystująca telewizyjną technikę rejestracji i przekazywania obrazu;
nagroda Teatru Polskiego Radia dla aktora (aktorki), przyznawana od 1987 za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce.
Wiesiełowski Aleksandr N., ur. 16 II 1838, Moskwa, zm. 23 X 1906, Petersburg,
ros. teoretyk i historyk literatury;
Wilde
[uaıld]
Oscar (Fingal O’Flahertie Wills) Wymowa, ur. 16 X 1854, Dublin, zm. 30 XI 1900, Paryż,
angielski poeta, prozaik, eseista i dramatopisarz, pochodzenia irlandzkiego.
Witkiewicz Kazimierz Wojciech, ur. 23 XII 1880, Warszawa, zm. 21 X 1973, Kraków,
malarz, grafik książkowy, bibliotekarz, bibliofil; w młodości działacz SDKPiL, więzień Pawiaka (1901);
w. w woj. mazowieckim, w pow. warsz. zachodnim (gmina Lesznowola), na zachodnim skraju Równiny Warszawskiej, w południowo-zachodniej części aglomeracji warsz., przy drodze Warszawa–Kraków;
obiekt ruchomy lub nieruchomy, a także zespół obiektów lub miejsc, które stanowią świadectwo epoki albo zdarzenia i mają wartość historyczną, naukową, kulturalną, artystyczną i z tej racji podlegają ochronie prawnej;
Zawadski Jurij A., ur. 12 VII 1894, Moskwa, zm. 5 IV 1977, tamże,
ros. aktor i reżyser;
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
zespół kreatywny, team creative,
festiwal reklamy, przeznaczony dla agencji reklamowych oraz studiów filmowych, fotograficznych, graficznych; organizowany od 1998;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Kodeks Baltazara Behema, miniatura Ludwisarz
Podkowiński Władysław, Szał (Szał uniesień, Szał marzeń)
miasto w Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim.

Słownik języka polskiego PWN

rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia