argumentem funkcji

Encyklopedia PWN

mat. równanie, w którym niewiadomą stanowi argument funkcji trygonometrycznych bądź cyklometrycznych;
mat. własność przypisywana parom zbiorów tej samej wielkości;
signum
[łac.],
sgn,
mat. funkcja określająca znak argumentu: sgn x = 1, gdy x > 0, sgn 0 = 0, sgn x = –1, gdy x < 0.
spirala
[łac. < gr.],
mat. krzywa płaska wielokrotnie okrążająca określony punkt, z każdym okrążeniem przybliżająca (oddalająca) się do (od) niego; w układzie współrzędnych biegunowych (rφ) jest opisana równaniem postaci r = f(φ), gdzie f jest funkcją monotoniczną określoną dla argumentu φ z pewnego przedziału;
poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
Swift
[suıft]
Jonathan Wymowa, ur. 30 XI 1667, Dublin, zm. 19 X 1745, tamże,
wybitny oświeceniowy racjonalista i humanista angielski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia